РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ДГ"Иглика", гр. Белоградчик

Интерактивна среща по проект "Уверени родители-успешни деца" в ДГ"Иглика", гр. Белоградчик с водещи Мирослава Николова-страши ресиурсен учител, Емилия Трифонова-логопед на РЦПППО-област Видин.