РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ОУ "Свети Климент Охридски", гр. Видин

Училище за родители е проведено в ОУ"Свети Климент Охридски", гр. Видин от Ирена Филипова-старши ресурсен учител и Цветомир Митев-психолог на РЦПППО-област Видин.