РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение на педагогически специалисти

Обучение с предоставяне на 1 квалификационен кредит на обучителите на РЦПППО-област Видин: Ася Петрова, Емилия Трифонова, Юлия Димова и Цветомир Митев.