РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение на педагогически специалисти

Онлайн обучение на тема: Взаимодействие между РЕПЛРДУСОП и ЕПРЛ. Екипност в приобщаващото образование с лектори Юлия Димова- логопед и Цветомир Митев- психолог на РЦППП-област Видин.