РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение на педагогически специалисти

Онлайн обучение на Тема: Взаимодействие между РЕПЛРДУСОП и ЕПЛР. Екипност в приощаващото образование с лектори Юлия Димова - логопед и Цветомир Митев - психолог на РЦПППО-област Видин.