РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение на учители за повишаване информираността

Онлайн обучение на тема "Взаимодействие между РЕПЛРДУСОП и ЕПЛР. Екипност в приобщаващото образование.". Лектори на обучението са обучителите на РЦПППО-област Видин:Юлия Димова - логопед и Цветомир Митев - психолог.