РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Методическа подкрепа в ДГ"Русалка", гр. Видин

Интерактивна среща по проект "Уверени родители-успешни деца" в ДГ"Русалка", гр. Видин с водещи Емилия Трифонова-логопед и Юлия Димова-логопед на РЦПППО-област Видин.