РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Супервизия в ОУ "Любен Каравелов" - гр. Видин

Супервизия за работа по конкретен случай за педагогически специалисти от ОУ "Любен Каравелов" - гр. Видин, проведена от Цветомир Митев, Галина Георгиева и Димо Симеонов - психолози в Регионален център - Видин.

Срещата е проведена в ОУ "Любен Каравелов" - гр. Видин и на нея присъстват 3 педагогически специалисти от РЦПППО - област Видин и 5 педагогически специалисти от учебното заведение.