РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Професионално портфолио на педагогическия специалист

На 11.12.2019г. в РЦПППО-област Видин се проведе информационна среща на Тема "Професионалното портфолио на педагогическия специалист на РЦПППО-област Видин". На срещата се разглеждат варианти на професионално портфолио във връзка с професионалния профил на длъжностите - ресурсен учител, психолог, логопед.