РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение на педагогически специалисти

Административна супервизия за разясняване на допълнителната подкрепа на учениците на Тема "Ролята на ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование". Водещи: Ася Петрова-директор, Цветомир Митев-психолог, Юлия Димова-логопед.