РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ДГ"Синчец", гр. Видин

Асминистративна супервизия в ДГ"Синчец", гр. Видин с водещи Ася Петрова-директор, Юлия Димова-логопед, Емилия Трифонова-логопед на РЦПППО-област Видин.