РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Участие на педагогически специалисти на РЦПППО - област Видин в обучение на Сдружение „Професионален форум за образованието“

В периода 01.02.2023 г. - 03.02.2023 г. педагогически специалисти на РЦПППО-област Видин участват в обучение на теми:

1. „Функционалност, дизайн и организация на училищната среда“   

2.„Достъпни и актуални дигитални образователни ресурси, инструменти и среди“

Обучението е организирано от Сдружение „Професионален форум за образованието“ с лектори: Юрий Анджекарски , Светлана Нанчева и  Иглика Ангелова

По време на обученията са разгледани следните аспекти:

  • Запознаване с идеи и възможности за образователни иновации чрез геймификация,
  • използване на роботи, изследователски подходи, дигитални инструменти за образованието;
  • Запознаване с идеи и възможности за одухотворяване на образователния процес чрез музика, пластика, фотография, добротворчество, социално предприемачество;