РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Участие на педагогически специалисти на Регионален център - област Видин в четвърта международна конференция "Допълваща и алтернативна комуникация"

От 11 до 13 ноември 2022 г. педагогически специалисти на Регионален център - област Видин се включват в четвъртата международна онлайн конференция "Допълваща и алтернативна комуникация", организирана от Фондация "АСИСТ - Помагащи технологии".

Конференцията представя световния опит и съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, синдром на Рет, аутистичен спектър, множество увреждания, интелектуални затруднения, латерална амиотрофична склероза, множествена склероза, Алцхаймер, Паркинсон, придобити увреждания (инсулт, инциденти) и др.

Темата на конференцията е използването и възможностите на ДАК през целия живот. Докладите, представени по време на събитието, засягат теми като: съвременните подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи световни експерти; опита и добрите практики в работата и обучение на деца с ДЦП, аутизъм, множество увреждания и други; личния опит на деца и възрастни, които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация.