РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Конкурс за детска рисунка "Моята мечта"

Деца и ученици, получаващи допълнителна подкрепа за личностно развитие от педагогически специалисти на РЦПППО - област Видин са отличени с грамоти за участие в конкурс за детска рисунка на тема "Моята мечта", организиран от РЦПППО - област Габрово и Художествена галерия "Христо Цокев" - град Габрово.