РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Участие в Лятна школа за приобщаващо образование 2023

Шест педагогически специалисти от РЦПППО - област Видин взеха участие в Лятна школа за приобщаващо образование 2023, която се проведе от 11.06.2023 г . до 15.06.2023 г. в град Бургас.

Школата б открита от Калина Христова - председател на НАРУ и д-р Калоян Дамянов - директор на РЦПППО - София-град.
 
Гост на събитието е и Бояна Алексов, главен експерт в дирекция " Приобщаващо образование“ към МОН, както и проф. дпн Милен Замфиров – декан на ФНОИ към СУ „Св. Климент Охридски“
 
След откриването проф. Замфиров представи темата „Може ли Жан Пиаже да е ресурсен учител в България?“
 
В рамките на събитието д-р Калоян Дамянов засегна темата "Взаимодействие с родителите в приобщаващото образование".
 
Обучението на тазгодишното издание на школата е "Двигателно развитие и учене-ролята на физическата активност при деца със специални образователни потребности". Основна цел на обучението е участниците да се запознаят със спецификата на развитието, общуването и обучението на деца и ученици от аутистичен спектър. В този контекст са представени основни терапевтични подходи и практически насоки в подкрепа на процеса на адаптация и пълноценното им включване в общообразователна среда. Курсът има практическа насоченост.
 
Участниците имат възможност да посетят и Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм и комплексна терапия, който е открит от Сдружение "Аутизъм днес". Там те  наблюдават терапевтична сесия на деца от програмата на центъра и да разберат повече за работата на специалистите в него.