РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Участие в международна конференция "Силата на обратната връзка в предучилищна възраст"

Педагогически специалисти от РЦПППО - област Видин се включиха в международна конференция на тема "Силата на обратната връзка в предучилищна възраст" по покана на ДГ "Арабела" - град Видин.

Мероприятието се организира по проект "Висококачествена обратна връзка - ключ към успешно сътрудничество между учители и родители в предучилищното образование", в който участие взема ДГ "Арабела" - град Видин в партньорство с образователни институции от Литва, Латвия, Румъния и Гърция.

По време на конференцията са презентирани и обсъдени частите на книгата, съдържаща насоки за успешна обратна връзка с родители, като краен продукт на проекта.