РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Участие в Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ в гр. Велико Търново

На 21 и 22 март 2022 г. в Гранд хотел „Янтра“ във Велико Търново се проведе национална конференция под надслов „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“, посветена на 15-годишнината от създаването на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. В конференцията, организирана от РЦПППО – област Велико Търново в сътрудничество с Регионалното управление на образованието – Велико Търново, със свои материали и разработки участват педагогически специалисти от регионалните центрове в страната, учители и представители на социални институции.

Осем педагогически специалисти от Регионален център - област Видин присъстваха на събитието, а четирима от тях се включиха с представяне на презентации. 

В първия ден от конференцията, с презентация на тема "Приобщаването през нашите очи", участваха Ана-Мария Ангелова /логопед/ и Катрин Каменова /ресурсен учител/. Пълен запис от представянето им може да видите тук.

Във втория ден от конференцията, с презентация на тема "Емоционално израстване в процеса на обучение на ученици в начален етап ", участваха Мария Колева /ресурсен учител/ и Венелин Велков /ресурсен учител/. Пълен запис от представянето им може да видите тук.