РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Прилагане на картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със СОП във връзка с прилагането на МКФУЗ - ДЮ"

В периода 30 - 31.03.2023 г. педагогически специалисти на Регионален център - Видин взеха участие в обучение за обучители на тема: "Прилагане на картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със СОП във връзка с прилагането на МКФУЗ - ДЮ".

Обучението се проведе в залата на Регионален център - Враца и бе организирано съвместно от Регионален център - София град и Министерство на образованието и науката като част от проект "Подкрепа за приобщаващо образование".

Обучители са д-р Александър Кръстев и д-р Лилия Кисьова.

В обучението се включиха Цветомир Митев - психолог, Емилия Трифонова - логопед-рехабилитатор на слуха и говора и Катрин Каменова - ресурсен учител, педагогически специалисти на Регионален център - Видин, както и представители на РЗИ - Видин и ДСП - Видин.