РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Участие в представяне на образователната платформа „Подкрепи ме“

Педагогически специалисти от Регионален център - област Видин се включиха в среща за представяне на образователната платформа "Подкрепи ме", която се проведе в сградата на Регионален център - област Враца. 

Платформата е създадена от УНИЦЕФ, в партньорство с Министерство на образованието и науката и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, за да отговори на нуждата от допълнителна онлайн подкрепа както за децата, така и за професионалистите и родителите.

“Подкрепи ме“ предоставя видео обучителни материали и ресурси за деца със специални образователни потребности, разработени от специалисти и учители. Те се намират в секция Ресурси и са структурирани в два раздела – образователни и терапевтични ресурси, като част от тях са публично достъпни, а други, които са по-специализирани, изискват подаване на заявка от страна на родителя. Всички ресурси в платформата са безплатни.

По време на практическата част от срещата, специалистите от Регионален център - област Видин представиха свои авторски образователни видеа, качени YouTube канала на институцията.