РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Участие в практически уебинар на тема "Психологическа оценка и терапевтична програма за деца и ученици с разстройство от аутистичния спектър"

Педагогически специалисти от Регионален център - област Видин вземат участие в практически уебинар на тема "Психологическа оценка и терапевтична програма за деца и ученици с разстройство от аутистичния спектър", организиран от РААБЕ - България и носещ 1 квалификационен кредит.

Лектор на уебинара е Ася Ванева.

Обучителната програма е насочена към разширяване на компетенциите за работа с деца и ученици с разстройство от аутистичния спектър. Основен фокус в обучителната програма са методите и подходите за работа с децата и учениците с аутизъм. Разглеждат се основните аспекти на оценката на децата и учениците с разстройство от аутистичния спектър – комуникативни умения, разбиране на речта, социални умения, когнитивни умения, сензорно-интегративни особености, самообслужване и др., и прилагането на методика за оценка на обучителните трудности. По време на обучението участниците се запознават с диагностичните критерии, подходящите методи и инструменти за оценка при работа с деца от този спектър. Представя се и терапевтичен план, подходящ за възрастта, нивото на развитие и наличните ресурси на детето и ученика с аутизъм.