РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Участие в среща на тема "Моята професия - моето бъдеще" в град Димово

В град Димово е проведена среща с ученици и учители в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Димово,  с водещ Миглена Красимирова - секретар в НЧ „Паисий Хилендарски-1927“, на която е представена презентация на тема "Моята професия - моето бъдеще".

Срещата е насочена към професионалното ориентиране на учениците.

 

Участие в срещата вземат и Кристина Брезоева - ресурсен учител, Борислава Трифонова - ресурсен учител и Владислав Николов - психолог, специалисти от Регионален център - област Видин. 

Всички специалисти споделят с учениците защо са избрали своята професия, представят мотивите си и удовлетвореността от работата си.