РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Участие в уебинар на тема “STEM решения за приобщаващо образование”

На 12.04.2023 г. педагогически специалисти от РЦПППО - област Видин се включиха в уебинар на "Център за творческо обучение" , организиран със съдействието на Министерство на образованието и науката. 

Водещи на уебинара са д-р Александър Ангелов - Управител на "Център за творческо обучение" и Член на комисията за иновативни училища и Валентина Венкова - Мениджър STEM, сертифициран обучител в LEGO Education и Магистър "Психология на развитието". 

По време на срещата своя опит в използването на образователните иновации за приобщаване на учениците споделят екипи от СУ "Иван Вазов", гр. Вършец и НУ "Алеко Константинов", гр. Харманли.