РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Участие в уебинар на UNICEF България по темата за допълващата и алтернативна комуникация и използването на апликацията за символна комуникация С-борд

На 11.03.2023 г. и 13.03.2023 г. педагогически специалисти от РЦПППО - област Видин се включиха в уебинар на UNICEF България по темата за допълващата и алтернативна комуникация и използването на апликацията за символна комуникация С-борд.

По време на срещата психологът Тоска Ганева разясни какво е допълваща и алтернативна комуникация (ДАК), какви са целите в използването на ДАК и за кого е предназначена. Беше разискана и ролята на възрастния при развитие на уменията за комуникация при децата.

Организаторите представиха безплатната апликация за символна комуникация, адаптирана на български език – Cboard, изработена като част от проекта на UNICEF "Глас за всяко дете". Бяха представени насоки за работа с приложението - как да бъде инсталирано, как да се създават и редактират комуникационни табла и как апликацията да бъде включена за подкрепа на комуникацията в работата с невербалните деца.