РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

„Учител – родители – деца за ефективно взаимодействие, доверие и включване в училищния живот”

Училището за родители е на тема "Учител-родител-деца за ефективно взаимодействие, доверие и включване в училищния живот" и се провежда във връзка с Годишния план на Регионален център – област Видин.

Целта на мероприятието е да запознае родителите на ученици със специални образователни потребности с различни гледни точки, относно това колко важно е ефективно взаимодействие, доверие и включване в училищния живот, както и съвместната работа помежду им, за да могат да бъдат задоволени потребностите на децата.

Водещ на събитието е Петко Костов - старши ресурсен учител в Регионален център - област Видин.

На срещата присъстват директорът на ОУ "Епископ Софроний Врачански" - град Видин, учители и родители на ученици със специални образователни потребности.