РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Ролята на ресурсния учител за създаване на подходяща учебна и семейна среда"

Училището за родители е на тема "Ролята на ресурсния учител за създаване на подходяща учебна и семейна среда" и се провежда във връзка с Годишния план на Регионален център – област Видин.

Целите на мероприятието са: привличане, мотивация и насърчаване за положителна нагласа към учебната среда; въвеждане, насочване и ангажиране вниманието на учители и родители как с помощта на игрите , търпението, вниманието, толерантността могат да стимулират учениците към процеса на учене; запознаване на родителите, чийто деца са със специални образователни потребности, колко важно е общуването помежду им, за да могат да бъдат задоволени потребностите на децата им; 

Водещи на събитието са: Петя Арсенова, Бонита Стефанова и Каролина Цветкова - ресурсни учители и Цветомир Митев - психолог, специалисти от Регионален център - област Видин.

На срещата присъстват директорът на СУ "Христо Ботев" - град Белоградчик, педагогическият съветник в образователната институция и родители на ученици със специални образователни потребности.