РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

„Учител – родители – деца за ефективно взаимодействие, доверие и включване в училищния живот”

Училището за родители е на тема "Учител-родител-деца за ефективно взаимодействие, доверие и включване в училищния живот" и се провежда във връзка с Годишния план на РЦПППО - област Видин.

Целта на мероприятието е да запознае родителите на ученици със специални образователни потребности с различни гледни точки, относно това колко важно е ефективно взаимодействие, доверие и включване в училищния живот, както и съвместната работа помежду им, за да могат да бъдат задоволени потребностите на децата.

На срещата присъстват родители на ученици със специални образователни потребности. Те отбелязват, че по-често биха участвали в такива формати, както и проявиха интерес да получават допълнителни материали, свързани с обучението и възпитанието на децата им, в зависимост от нуждите на всяко едно от тях.

Водещ на събитието е Петко Костов - старши ресурсен учител в РЦПППО - област Видин.