РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Успешната комуникация между учители, родители и деца със специални образователни потребности"

Училището за родители е на тема "Успешната комуникация между учители, родители и деца със специални образователни потребности" и се провежда във връзка с Годишния план на Регионален център – област Видин.

Целта на училището за родители е установяването на необходимостта от създаване на екип от учители, родители и ученици, които да работят в партньорство и сътрудничество.

Задачите на мероприятието са: запознаване родителите на ученици със специални образователни потребности с различни гледни точки, относно това, колко важно е ефективно взаимодействие, доверие и включване в училищния живот, както и съвместната работа помежду им, за да могат да бъдат задоволени потребностите на децата; споделяне на традиционни и нетрадиционни форми на комуникация и работа с родители.

Водещи на мероприятието са: Емилиян Евдокимов - старши ресурсен учител, Лора Ангелова - логопед и Владислав Николов - психологресурсен учител, специалисти от Регионален център - Видин, а участници са педагогически специалисти от образователната институция и родители на ученици със специални образователни потребности.