РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

„Добри практики за работа с деца със специални образователни потребности и техните семейства“

Училището за родители е на тема "Добри практики за работа с деца със специални образователни потребности и техните семейства" и се провежда във връзка с Годишния план на Регионален център – област Видин.

Целта на мероприятието е да се създаде добро взаимодействие между родители и педагогически специалисти, които да работят в партньорство и сътрудничество за по-голяма ефективност на образователния процес, както и да се дадат насоки от практиката за работа с деца със специални образователни потребности.

Водещи на мероприятието са Венелин Велков - ресурсен учител и Мирослава Николова - логопед, специалисти от Регионален център - област Видин.

На срещата присъстват директорът на Регионален център - областВидин, директорът на СУ "Никола Й. Вапцаров" - с. Дреновец, слециалисти от Регионален център - област Видин, учители и родители на ученици със специални образователни потребности.