РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Ресурсният учител и родителят в обща грижа за детето със специални образователни потребности"

Училището за родители е на тема "Ресурсният учител и родителят в обща грижа за детето със специални образователни потребности" и се провежда във връзка с Годишния план на Регионален център – област Видин.

Целта на училището за родители е да се повиши сътрудничеството и обменът между специалисти, учители, родители и  ресурсния учител.

Задачите на мероприятието са подтикване към изграждане на социални умения и отговорности в учениците и изграждане на отношение между учители, родители и деца.

Водещи на мероприятието са: Наташа Трайкова - старши ресурсен учител, Кристина Брезоева - ресурсен учител и Борислава Трифонова - ресурсен учител, специалисти от Регионален център - Видин, а участници са педагогически специалисти от образователната институция и родители на ученици със специални образователни потребности.