РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Електронни образователни ресурси

На 26.05.2020г. се проведе обучение от Център "Интерактивно обучение" на Тема "Електронни образователни ресурси" за педагогически специалисти на Регионален център - област Видин.

Обучението е насочено към използване на приложението ZOOM на преносим компютър като Е-инструмент за видео урок.

ZOOM ROOMS е оригинално софтуерно базирано решение за изпълнителни офиси и класни стаи.