РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Децата от аутистичния спектър - обучение в домашна и учебна среда

Уебинар за педагогически специалисти на РЦПППО-област Видин на тема "Децата от аутистичния спектър - обучение в домашна и учебна среда" от обучител на Национален институт за образование и приобщаващи политики, гр. София с присъждане на 1 квалификационен кредит.