РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Образователни институции- детски градини и училища

Детски градини и училища, в които се осъществява допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности от педагогически специалисти на РЦПППО - област Видин:

ДГ "Арабела" с филиал ДГ" Незабравка" гр. Видин

ДГ "Синчец" с филиал ДГ "Вида" гр. Видин

ДГ "Русалка" с филиал ДГ "Здравец" гр. Видин

ДГ "Детелина" с филиал ДГ "Васил Левски" гр. Видин

ДГ "Желязко Попниколов" гр. Видин

ДГ "Кокиче" с. Арчар

ДГ "Детелина" гр. Брегово

ДГ "Тодор Титоренков" гр. Грамада

ДГ "Слънце" гр. Димово

ДГ "Звънче" гр. Кула

ДГ с. Макреш

НУ "Васил Левски" гр. Белоградчик

ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Видин

ОУ "Иван Вазов" гр. Видин

ОУ "Епископ Софроний Врачански" гр. Видин

СУ "Цар Симеон Велики" гр. Видин

ПТГ "Васил Левски" гр. Видин

ПГТ "Михалаки Георгиев" гр. Видин

ОУ "Васил Левски" с. Бойница

ОУ "Христо Ботев" гр. Дунавци

ОУ "Васил Евст.Априлов" с. Рабиша

ОУ "Христо Ботев" с. Раковица

ОУ "Акад.Михайл Димитров" с.Чупрене

ОУ "Димитър Благоев" гара Орешец

СУ "Христо Ботев" с. Арчар

СУ "Христо Ботев" гр. Белоградчик

СУ "Христо Ботев" гр. Грамада

СУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр. Димово

СУ "Никола Й.Вапцаров" с. Дреновец

СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Брегово

ПГСС "Г. М. Димитров" гр. Дунавци