РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на дете и ученик със специални образователни потребности и хронични заболявания за насочване за ДПЛР /кратка карта/ - Karta za FO na IP na dete i uchenik sus SOP i HZ za DPLR - kratka karta

Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на дете и ученик със специални образователни потребности и хронични заболявания след насочване за ДПЛР /пълна карта/ - Karta za FO na IP na dete i uchenik sus SOP i HZ sled DPLR - dulga karta

Лист за предварително наблюдение при извършване на функционална оценка - List za predvaritelno nablyudenie

План за подкрепа - Plan za podkrepa_ICF

ПРИМЕРЕН План за подкрепа - Primeren plan za podkrepa_ICF

Насоки за прилагане на Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на дете и ученик със специални образователни потребности и хронични заболявания на основата на ICF-CY - Nasoki za prilagane na karta FO

Примерен протокол с оценката и решението на Екипа за подкрепа за личностно развитие за предоставяне на допълнителна подкрепа на детето или ученика със специални образователни потребности /Protokol 1/