РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

За нас

Директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Видин: г-жа Ася Петрова-магистър по публична администрация, психология и специална педагогика