РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Новини

Открита практика за приобщаващо образование с ресурсно подпомагане в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Видин - РЦПППО - Видин

Открита практика за приобщаващо образование с ресурсно подпомагане в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Видин

Открита практика за приобщаващо образование с ресурсно подпомагане в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Видин, съгласувана с плана на РУО - Видин за учебната 2021/2022 година. Урокът се проведе във 2 б клас, на тема "Мога да откривам въпросителни изречения" /урок за упражнение/. ...
Обучение с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит на тема: "Елементите на подкрепящата среда за деца и ученици в детска градина/училище" в ДГ "Арабела" с филиал "Незабравка" - гр. Видин - РЦПППО - Видин

Обучение с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит на тема: "Елементите на подкрепящата среда за деца и ученици в детска градина/училище" в ДГ "Арабела" с филиал "Незабравка" - гр. Видин

Обучение с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит на тема: "Елементите на подкрепящата среда за деца и ученици в детска градина/училище" в ДГ "Арабела" с филиал "Незабравка" - гр. Видин, проведено онлайн в платформата Zoom. В обучението се включиха 18 педагогически ...
Обучение с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит на тема: "Елементите на подкрепящата среда за деца и ученици в детска градина/училище" в ОУ "Христо Ботев" - гр. Дунавци и НУ "Васил Левски" - гр. Белоградчик - РЦПППО - Видин

Обучение с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит на тема: "Елементите на подкрепящата среда за деца и ученици в детска градина/училище" в ОУ "Христо Ботев" - гр. Дунавци и НУ "Васил Левски" - гр. Белоградчик

Обучение с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит на тема: "Елементите на подкрепящата среда за деца и ученици в детска градина/училище" в ОУ "Христо Ботев" - гр. Дунавци и НУ "Васил Левски" - гр. Белоградчик, проведено онлайн в платформата Zoom. В обучението се включиха 25 ...

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в ДГ "Т. Титоренков" - гр. Грамада

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в ДГ "Т. Титоренков" - гр. Грамада, проведен онлайн в платформата Zoom. В семинара се включиха 3 педагогически специалисти от детската ...
Обучение с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит на тема: "Елементите на подкрепящата среда за деца и ученици в детска градина/училище" в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Брегово и СУ "Васил Левски" - гр. Кула - РЦПППО - Видин

Обучение с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит на тема: "Елементите на подкрепящата среда за деца и ученици в детска градина/училище" в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Брегово и СУ "Васил Левски" - гр. Кула

Обучение с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит на тема: "Елементите на подкрепящата среда за деца и ученици в детска градина/училище" в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Брегово и СУ "Васил Левски" - гр. Кула, проведено онлайн в платформата Zoom. В обучението се включиха 33 ...

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в ПГСС "Г. М. Димитров" - гр. Дунавци

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в ПГСС "Г. М. Димитров" - гр. Дунавци, проведен онлайн в платформата Zoom. В семинара се включиха 10 педагогически специалисти от ...

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Димово

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Димово, проведен онлайн в платформата Zoom. В семинара се включиха 12 педагогически специалисти от ...
Мероприятие по План за противодействие на тормоза и насилието в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Димово - РЦПППО - Видин

Мероприятие по План за противодействие на тормоза и насилието в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Димово

В СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Димово се проведе мероприятие с учениците от I и II клас, свързано с План за противодействието на тормоза и насилието. Темата на събитието е „Приятелство“, а негови водещи ресурсните учители към Регионален център - област Видин Наташа ...
Интервю за Радио Видин на Катрин Каменова и Ана-Мария Ангелова - РЦПППО - Видин

Интервю за Радио Видин на Катрин Каменова и Ана-Мария Ангелова

Катрин Каменова (ресурсен учител) и Ана-Мария Ангелова (логопед), специалисти в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование - област Видин бяха поканени за интервю в Радио Видин. Темата на срещата бе свързана с подкрепата за личностно развитие от разстояние в електронна ...

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Видин

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Видин, проведен онлайн в платформата Zoom. В семинара се включиха 22 педагогически специалисти от ...

Интерактивна среща за методическа подкрепа на тема: "Агресивно поведение и мерки за преодоляването му в образователна среда" в ДГ "Синчец" с филиал ДГ "Вида" - гр. Видин

Интерактивна среща за методическа подкрепа на тема: "Агресивно поведение и мерки за преодоляването му в образователна среда" в ДГ "Синчец" с филиал ДГ "Вида" - гр. Видин. В срещата се включиха 5 педагогически специалисти от детската градина. Водещи на мероприятието са Катрин Каменова /ресурсен ...

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в СУ "Цар Симеон Велики" - гр. Видин

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в СУ "Цар Симеон Велики" - гр. Видин, проведен онлайн в платформата Zoom. В семинара се включиха 12 педагогически специалисти от ...

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в ДГ "Славейче" - гр. Видин

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в ДГ "Славейче" - гр. Видин, проведен онлайн в платформата Zoom. В семинара се включиха 17 педагогически специалисти от детската ...

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в ДГ "Зорница" - гр. Видин

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в ДГ "Зорница" - гр. Видин, проведен онлайн в платформата Zoom. В семинара се включиха 8 педагогически специалисти от детската градина. Водещ ...

Интерактивна среща за методическа подкрепа на тема: "Ранно оценяване на потребностите от подкрепа на личностното развитие, на деца с риск от обучителни затруднения" в ДГ "Арабела" с филиал ДГ "Незабравка" - гр. Видин

Интерактивна среща за методическа подкрепа на тема: "Ранно оценяване на потребностите от подкрепа на личностното развитие, на деца с риск от обучителни затруднения" в ДГ "Арабела" с филиал ДГ "Незабравка" - гр. Видин. В срещата се включиха 6 педагогически специалисти от детската градина. Водещи на ...

Интерактивна среща за методическа подкрепа на тема: "Агресивно поведение и мерки за преодоляването му в образователна среда" в СУ “Васил Левски“ - гр. Кула

Интерактивна среща за методическа подкрепа на тема: "Агресивно поведение и мерки за преодоляването му в образователна среда" в СУ “Васил Левски“ - гр. Кула. В срещата се включиха 20 педагогически специалисти от училището. Водещ на мероприятието е Цветомир Митев /психолог/, специалист ...

База-данни на РЦПППО по чл.145, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование

Образователните институции подават информация към РЦПППО-Видин

Интерактивна среща за методическа подкрепа на тема: "Агресивно поведение и мерки за преодоляването му в образователна среда" в СУ “Н.Й.Вапцаров“ - с. Дреновец

Интерактивна среща за методическа подкрепа на тема: "Агресивно поведение и мерки за преодоляването му в образователна среда" в СУ “Н.Й.Вапцаров“ - с. Дреновец. В срещата се включиха 10 педагогически специалисти от училището. Водещ на мероприятието е Цветомир Митев /психолог/, ...

Оценка на потребностите от подкрепа за личностно развитие

Ранно оценяване на деца с риск от обучителни трудности
Указания за одобряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие - РЦПППО - Видин

Указания за одобряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие

Процедура за одобряване на допълнителна подкрепа от Регионалния екип на РЦПППО-област Видин

Кампания за предлагане на специалисти на РЦПППО-Видин за ресурсно подпомагане

Предоставяне на ресурсно подпомагане за образователни институции на Област Видин
Вътрешно институционална квалификация на РЦПППО-Видин - РЦПППО - Видин

Вътрешно институционална квалификация на РЦПППО-Видин

Разширяване на уменията за представяне на практика в процеса на комуникация
Квалификация на педагогическите специалисти на РЦПППО-област Видин - РЦПППО - Видин

Квалификация на педагогическите специалисти на РЦПППО-област Видин

Обучение на Национален институт за образование и приобщаващи политики
Открита практика на приобщаващо образование в ОУ"Иван Вазов", гр. Видин - РЦПППО - Видин

Открита практика на приобщаващо образование в ОУ"Иван Вазов", гр. Видин

Приобщаващо образование с ресурно подпомагане

Обучение на педагогически специалисти на ДГ"Слънце", гр. Димово

Методи, техники и терапии при работа с деца със специални образователни потребности

Обучение на педагогически специалисти на ДГ, с. Макреш

Методи, техники и терапии при работа с деца със специални образователни потребности

Обучение на педагогически специалисти на ДГ"Русалка", гр. Видин

Методи, техники и терапии при работа с деца със специални образователни потребности

Обучение на педагогически специалисти в ОУ"Христо Ботев", гр. Дунавци

Методи, техники и терапии при работа с деца със специални образователни потребности

Обучение на педагогически специалисти на СУ"Н.Й.Вапцаров", с. Дреновец

Форми и техники на работа с ученици със специални образователни потребности
Открита практика на приобщаващо образование в СУ"Христо Ботев", гр. Белоградчик - РЦПППО - Видин

Открита практика на приобщаващо образование в СУ"Христо Ботев", гр. Белоградчик

Методическа подкрепа- съвместно мероприятие на РУО-Видин, РЦПППО-област Видин и СУ- гр. Белоградчик

Информация за ученици

Насочване на ученици, които завършват VII клас с удостоверение за завършен клас
Обучение на педагогически специалисти на РЦПППО-Видин - РЦПППО - Видин

Обучение на педагогически специалисти на РЦПППО-Видин

Практики и уроци в електронна среда

ДГ"Синчец", гр. Видин

Разясняване на работа в електронна среда

ДГ"Детелина", гр. Видин

Организация на ЕПЛР
Открита практика в НУ"Васил Левски", гр. Белоградчик - РЦПППО - Видин

Открита практика в НУ"Васил Левски", гр. Белоградчик

Методическа подкрепа- съвместно мероприятие на РУО-Видин, РЦПППО-област Видин и НУ- гр. Белоградчик

Онлайн обучение за учители на ОУ"Любен Каравелов", гр. Видин

Информационен семинар за организацията на дейността на Екипа за подкрепа за личностно развитие

ДГ "Кокиче", с. Арчар

Информация за дейността на Екипа за подкрепа за личностно развитие и обучението на деца със СОП в електронна среда

СУ"Васил Левски", гр. Кула

Представяне на дейността на РЕПЛРДУСОП към РЦПППО-област Видин

Обучение на учители от СУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Видин

Предоставяне на знания за допълнителна подкрепа в електронна среда

Обучение на учители от ДГ "Иглика", гр. Белоградчик

Предоставяне на умения за работа в електронна среда

ДГ"Арабела" с филиал ДГ "Незабравка", гр. Видин

Предоставяне на знания за допълнителна подкрепа в електронна среда

СУ"Христо Ботев", гр. Грамада

Предоставяне на знания за взаимодействие и екипна работа

СУ"П. Р. Славейков", гр. Видин

Разясняване на дейността на РЕПЛРДУСОП към РЦПППО-област Видин

ДГ"Тодор Титоренков", гр. Грамада

Предоставяне на знания за допълнителна подкрепа в електронна среда

Обучение и допълнителна подкрепа в електронна среда

Обучение и допълнителна подкрепа в електронна среда от разстояние

СУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Брегово

Разясняване на обучение и допълнителна подкрепа в електронна среда

Съобщение: Продължаване на обучение в електронна среда

Продължаване на обучението в електронна среда за учениците от VIII до XII клас
Разясняване на ролята на ресурсния учител в приобщаващото образование - РЦПППО - Видин

Разясняване на ролята на ресурсния учител в приобщаващото образование

Разясняване на работата на ресурсния учител с учениците

ОУ"Васил Априлов", с. Рабиша

Разясняване на работата на ресурсния учител с учениците
Обучение на педагогически специалисти в училище - РЦПППО - Видин

Обучение на педагогически специалисти в училище

Предоставяне на знания за допълнителна подкрепа

Супервизия в СУ"Н.Й.Вапцаров", с. Дреновец

Методи и техники на работа с деца със специални образователни потребности
Интерактивна среща "Уверени родители-успешни деца" - РЦПППО - Видин

Интерактивна среща "Уверени родители-успешни деца"

Разясняване на методи, техники и терапии при работа с деца със специални образователни потребности и техните родители
Оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие - РЦПППО - Видин

Оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие

Обучение на педагогическите специалисти за повишаване на информираността
Интерактивна среща на Тема: "Ролята на ресурсните учители в съвместното преподаване" - РЦПППО - Видин

Интерактивна среща на Тема: "Ролята на ресурсните учители в съвместното преподаване"

Разясняване на работата на ресурсния учител с общообразователния учител
Интерактивна среща на тема "Ролята на ресурсните учители и съвместното преподаване" - РЦПППО - Видин

Интерактивна среща на тема "Ролята на ресурсните учители и съвместното преподаване"

Обучение на педагогическите специалисти за повишаване на информираността

Обучение на ЕПРЛ

Предоставяне на знания за допълнителна подкрепа на ЕПРЛ

Определяне на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие

Заповед за определяне на РЕПЛРДУСОП към РЦПППО-област Видин
Уебинар - РЦПППО - Видин

Уебинар

Уебинар за педагогически специалисти
Участие в уебинар - РЦПППО - Видин

Участие в уебинар

Уебинар за педагогически специалисти

Завършване на ученици със специални образователни потребности

Завършване на ученици в условията на извънредна епидемична обстановка

Одобряване на предоставяне на допълнителна подкрепа

За ученици, които за първи път се нуждаят от допълнителна подкрепа
Обучение на педагогически специалисти - РЦПППО - Видин

Обучение на педагогически специалисти

Методи и техники за развитие на адаптивност и устойчивост
Отлагане от задължително обучение в I клас - РЦПППО - Видин

Отлагане от задължително обучение в I клас

Процедура за отлагане на обучение в I клас
Насочване на ученици от VII клас, които завършват с удостоверение  - РЦПППО - Видин

Насочване на ученици от VII клас, които завършват с удостоверение

Процедура за насочване на ученици от VII клас
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ - РЦПППО - Видин

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

Онлайн-обучение на Регионален център-Видин
ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ !!! - РЦПППО - Видин

ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Онлайн обучение чрез електронни комуникации
ДГ"Детелина", гр. Брегово - РЦПППО - Видин

ДГ"Детелина", гр. Брегово

Методи, техники и терапии при работа с деца със специални образователни потребности и техните родители
ДГ"Иглика", гр. Белоградчик - РЦПППО - Видин

ДГ"Иглика", гр. Белоградчик

Разясняване на методи, техники и терапии при работа с деца със специални образователни потребности и техните родители
Обучение за атестиране на дейността - РЦПППО - Видин

Обучение за атестиране на дейността

Атестационни карти на педагогически специалисти

Среща за родители

Разясняване на работата на ресурсния учител с учениците

Супервизия на родители и учители

Разясняване на работата с родителите
Практики на работа - РЦПППО - Видин

Практики на работа

Предоставяне на знания за обща и допълнителна подкрепа

Среща по проект "Уверени родители-успешни деца"

Методи, техники при работа с родители

Подкрепа на учители

Разясняване на работата на ресурсния учител
Регионален център-област Видин - РЦПППО - Видин

Регионален център-област Видин

За членове на ЕПЛР

Супервизия за учители

Методи, техники при работа с деца със специални образователни потребности
Супервизия в Регионален център-област Видин - РЦПППО - Видин

Супервизия в Регионален център-област Видин

Разглеждане на професионалния профил на длъжностите

СУ"Н.Й.Вапцаров", с. Дреновец

Училище за родители
СУ"Христо Ботев", гр. Белоградчик - РЦПППО - Видин

СУ"Христо Ботев", гр. Белоградчик

Методи, техники и терапии при работа с деца със специални образователни потребности
НУ"Васил Левски", гр. Белоградчик - РЦПППО - Видин

НУ"Васил Левски", гр. Белоградчик

Методи и техники на работа с деца със специални образователни потребности
Обучение по проект "Уверени родители- успешни деца" - РЦПППО - Видин

Обучение по проект "Уверени родители- успешни деца"

Промяна на модела на родителска среща

Взаимодействие с ЕПЛР

Дейности на РЕПЛРДУСОП
ОУ"Любен Каравелов", гр. Видин - РЦПППО - Видин

ОУ"Любен Каравелов", гр. Видин

Форми, техники на работа и терапии при деца със специални образователни потребности
Предизвикателства пред приобщаващото образование - РЦПППО - Видин

Предизвикателства пред приобщаващото образование

Конференция- Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование

Супервизия на учители

Промяна на ценности и нови инструменти за оценка на развитието
Интерактивна среща по проект "Уверени родители-успешни деца" - РЦПППО - Видин

Интерактивна среща по проект "Уверени родители-успешни деца"

Интерактивна среща за методическа подкрепа

Актуализация на база-данни по чл.145, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование

Подаване на информация от детски градини, училища, ЦСОП

Определяне на РЕПЛРДУСОП

Заповед за определяне на РЕПЛРДУСОП към РЦПППО-област Видин
Дни на отворени врати в РЦПППО-Видин - РЦПППО - Видин

Дни на отворени врати в РЦПППО-Видин

28.05.2019г.; 29.05.2019г.; 30.05.2019г.
Тийм билдинг на РЦПППО-Област Видин - РЦПППО - Видин

Тийм билдинг на РЦПППО-Област Видин

Примерни модели на документи за обща и допълнителна подкрепа

Информационен семинар за членовете на ЕПЛР

Предоставяне на знания и опит за работа с ученици със специални образователни потребности

Семинар за членовете на Екипите за подкрепа за личностно развитие

Предоставяне на знания за обща и допълнителна подкрепа
Открита практика на приобщаващо образование с ресурсно подпомагане - РЦПППО - Видин

Открита практика на приобщаващо образование с ресурсно подпомагане

Партньорство на РЦПППО-област Видин и ОУ "Иван Вазов", гр. Видин

Супервизия за родители

Ролята на ресурсния учител в училището

Работата на ресурсния учител със семейството

Социализация в училището и обществото

Условия за успешна социализация на ученици

Работата на ресурсния учител със семейството
Информационен семинар за членовете на Екипите за подкрепа за личностно развитие в детски градини и училища - РЦПППО - Видин

Информационен семинар за членовете на Екипите за подкрепа за личностно развитие в детски градини и училища

Предоставяне на знания за елементите на подкрепящата среда за деца и ученици в детска градина/училище
Открита практика на приобщаващото образование - РЦПППО - Видин

Открита практика на приобщаващото образование

Открита практика на приобщаващото образование в училище
СУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Видин - РЦПППО - Видин

СУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Видин

Условия и ред за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие
Информационен семинар за членове на екипи за подкрепа за личностно развитие - РЦПППО - Видин

Информационен семинар за членове на екипи за подкрепа за личностно развитие

Предоставяне на компетентности за условия и ред за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие

Супервизия за родители и учители

Създаване на подкрепяща семейна среда
Супервизия на родители - РЦПППО - Видин

Супервизия на родители

Насоки за попълване на документацията
ОУ "Отец Пайсий", гр. Видин - РЦПППО - Видин

ОУ "Отец Пайсий", гр. Видин

Осигуряване на допълнителната подкрепа в училище

Методическо подпомагане

Административна супервизия

ОУ "Иван Вазов", гр. Видин

Нормативна осигуреност на допълнителната подкрепа
Оценяване на потребностите в ранна детска възраст - РЦПППО - Видин

Оценяване на потребностите в ранна детска възраст

Идентифициране на деца с обучителни трудности
Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие - РЦПППО - Видин

Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие

Маркери за идентифициране на деца с обучителни трудности в ранна детска възраст

Училище за родители

ОУ "Епископ Софроний Врачански", гр. Видин

Родителска подкрепа

Училище за родители

Супервизия на училищен персонал

Методическа подкрепа

За родители

Училище за родители

Административна супервизия

ДГ ''Звънче'', гр. Кула

Супервизия

Насоки за допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности

Супервизия - административна

Насоки за допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности

Супервизия в ДГ

Насоки за допълнителна подкрепа за личностно развитие
Детска градина "Иглика", гр. Белоградчик - РЦПППО - Видин

Детска градина "Иглика", гр. Белоградчик

Тема: Структура и дейност на Екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина

Социална супервизия

Тема: Агресивно поведение в детската градина. Работа по случай.

За директори на училища и детски градини

Директорът на образователната институция подава до РЦПППО - Видин заявление / Приложение 3/

ЦСОП

Насочването се извършва за ученици, които завършват с удостоверение за завършен клас

Регионален екип ПЛРДУСОП

До училища за спазване на срокове

Дни на отворени врати

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ- ОБЛАСТ ВИДИН гр.Видин ул. „Бдин” №66   тел. 094/ 60 68 68 URL:www.rcpppo-vidin.com E-mail:regioncentre_vidin@abv.bg   Екипът на Регионален  център – област Видин   О Р ...

Програма за супервизия и методическа подкрепа

ПРОГРАМА  за  супервизия и методическа подкрепа на Екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата в област Видин Цел и задачи: Създаване на условия за осъществяване на супервизия и методическа подкрепа на предоставянето на ресурсното подпомагане в детски ...

Информационен семинар

Методическа подкрепа    На 14.12.2017г. от 09.00 часа в Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование - област Видин ще се проведе информационен семинар на тема: Нормативни разпоредби в приобщаващото образование: Взаймодействие на Регионалния екип за подкрепа за личностно ...

РЕПЛРДУСОП

В случай, че е постъпило Заявление /Приложение/ №3 за допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно чл.190, ал.3, т.1 в началото на 2017/2018 учебна година Регионален екип за подкрепа за личностно развитие чрез мобилните си екипи ще извърши оценката на индивидуалните потребностив срок до ...

РЕПЛРДУСОП

Регионален екип за подкрепа на личностното развитие обявява, че извършва допълнителна специализирана оценка от 15.09.2017г. до 27.10.2017г. относно потвърждаване/отхвърляне на препоръка за индивидуална форма на ученик със специални образователни ...
Методическа подкрепа на детски градини и училища - РЦПППО - Видин

Методическа подкрепа на детски градини и училища

Методическа подкрепа за членовене на екипите за подкрепа на личностно развитие  в детските градини и училища     Въведение: Ася Петрова - директор на РЦПППО - област Видин   1. Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални ...

Новина

  18.04.2017г. - СУ"Христо Ботев" - гр.Видин, Ирена Филипова - ресурсен учител Ден за информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието на учениците със специални образователни потребности в VII и VIII клас   19.04.2017г. - СУ"Никола Вапцаров" - с.Дреновец, ...